Iva a Miloslav Bauerovi
Tel.: +420 602 186 740  Cesta naděje - facebook
 

Studijní - a obchodní podmínky

 
     
 
Účast na všech akcích je dobrovolná. Seminář, kurz nebo přednáška není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora.

Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení.

Nárok na účast na semináři vzniká po uhrazení ceny semináře. Právem lektora je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.

Teprve po zaplacení zálohy a přijetí potvrzení o úhradě lektorem bude zájemce závazně přihlášen ke studiu.

Místo pořádání akce může být dodatečně změněno. Uskutečnění akce může být z vážných důvodů ze strany pořadatele zrušeno. V tomto případě, se zálohy v plné výši vrací aktivně přihlášeným zájemcům a to nejdéle do 30-ti dnů od zrušení avízované akce.

Dojde-li k dodatečnému zrušení přihlášky ze strany zájemce do 14-ti dnů před zahájením akce, vrací se zájemci záloha v plné výši. Pokud však dojde ke stornování přihlášky po tomto termínu, záloha propadá v plné výši ve prospěch pořadatele příslušné akce.

Speciální požadavky zapište do kolonky „Poznámky“ v přihlašovacím formuláři. Pořadatel akce se je bude snažit řešit ve prospěch klienta, ale tato možnost není dopředu zaručena. Na pozdější požadavky již nebude brán zřetel.

Provozovatel kurzů, seminářů a přednášek si vyhrazuje právo výše uvedené podmínky kdykoliv změnit, budou-li to vyžadovat okolnosti a potřeby dostatečně kvalitního zabezpečení studijní akce.
 
     
     
  Cesta naděje - facebook  
     
  obchodní podmínky   
  obchodní podmínky  
     
Copyright © 2016 Cesta naděje - Pomáháme Vám měnit životy - MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION (AS)
 

Nabídka kurzů a seminářů

 

Metody s nimiž pracujeme

 

Články

 

Kontakty

O nás

Fotogalerie

Úvodní stránka

 
         
linka seda