Iva a Miloslav Bauerovi
Tel.: +420 602 186 740  Cesta naděje - facebook
 
 

Meduňka - časopis

 
     
 

Reportáž z kurzu Spiritual Response Therapy

Už mnoho let je v ČR k dispozici metoda zvaná SRT. (Spiritual Response Therapy), která dokáže pomoci ke zkvalitnění a produchovnění našeho života. To se pak pozitivně odráží na našich vztazích i zdraví. Vše se děje prostřednictvím komunikace s Vyšším Já. Jedním z certifikovaných učitelů této metody je Miloslav Bauer a právě u něj jsem měla možnost absolvovat kurz SRT za naši redakci také já. Jak to probíhá a co se od této metody dá očekávat?

Byl leden, venku zima a sníh. V učebně v Praze 4 se nás v to páteční ráno sešlo přesně dvanáct. Deset žen a dva muži. Kromě pár Pražáků se sem sjeli lidé ze všech koutů republiky. Po krátkém úvodu jsme do rukou dostali soubor čtyřiceti tabulek, kyvadlo speciálně patentované pro SRT se dvěma konci a pomalu se pustili do práce. Během tří dnů jsme postupně pronikli do tajů deseti základních tabulek a lektorovi přitom kladli desítky otázek. Jak nás Míla Bauer poučil, žádná otázka není špatná. V neděli odpoledne jsme pak zjistili, že se přeci jen něco děje (kyvadlo funguje a vše dává smysl) a s velkou chutí pracovat na tom, co nás v životě brzdí, zase odjeli do svých domovů.

V čem tkví „kouzlo“ SRT
„Pro mě rozhodně v tom, že člověk může pracovat sám a kdykoliv podle své potřeby,“ tvrdí Míla Bauer, který se s metodou seznámil v roce 2002. Co ho k tomu přivedlo? „Už ve věku kolem jedenácti let jsem měl touhu pomáhat druhým, ale jakou to jednou bude mít formu, o tom jsem dlouho neměl ani zdání. Živil jsem se manuálně v technickém oboru a můj čas přišel, až když naše děti začaly mít v předškolním věku problémy se zadrháváním řeči. Na foniatrii nám nepomohli, vše se spíš ještě zkomplikovalo, a tak jsme s manželkou Ivou hledali dál. Zdravotní sestra od nás z vesnice nám poradila, abychom vyzkoušeli kineziologii, a to mě zaujalo natolik, že jsem se rozhodl alternativní přístupy zkoumat dál,“ vypráví lektor kurzů SRT. „Manželka se od té doby věnuje kineziologii, ale já, ač jsem také absolvoval první a druhý kurz, jsem hledal dál. A za pár měsíců, vlastně ani nevím jak, jsem už seděl na kurzu SRT pod vedením Pavla ,,Kutičky“- (dnes používá jiné příjmení). Následně jsem absolvoval i druhý stupeň a to přímo u zakladatele metody, Američana Roberta Detzlera, který přijel do Čech,“ vypráví pan Bauer dál. Ani tím to ale ještě neskončilo. Následoval kurz spirituální restrukturalizace SpR (rovněž u pana Detzlera) - metody, která se prostřednictvím práce s Vyšším Já věnuje především problémům na fyzickým těle. Diplom certifikovaného učitele získal na jaře roku 2005 a od podzimu stejného roku vede kurzy po celé naší republice. Certifikát je přitom nutné každé dva roky obnovit. Kromě SRT (Spiritual Response Therapy se Míla Bauer věnuje také SpR (Spiritualní restrukturalizce) a dále ovládá také metodu EFT, což je akupunktura bez jehel a i další techniky.

Jak metoda pracuje?
Základem práce je komunikace s naším Vyšším Já, které představuje soubor duchovních bytostí s vyšší úrovní vědomí. „S jejich pomocí je možné zkoumat a řešit podvědomé a duševní záznamy člověka. Duše má totiž všechny informace o tom, co zažila, uložené v akašických záznamech. Ty, které jsou negativní, je přitom třeba uvolnit (pročistit). Na vědomé úrovni o nich však často nevíme a v jejich odhalení nám může pomoci právě SRT. Vyšší já je to, co Bible nazývá Otec v nás. Metoda nám s jeho pomocí tedy umožňuje prozkoumat podvědomou mysl a všechny její záznamy, přičemž se soustředí na ty, jež nás blokují, omezují a v podstatě nám brání v prožití spokojeného naplněného života. Disharmonické programy, negativní energie či bloky na pozitivním vyjádření a mnoho dalšího se dají pomocí SRT v podvědomí a následně v záznamech duše postupně pročistit. Vždy je však třeba vzápětí při práci naplnit láskou, světlem a dobrem, což se pamatovalo velmi snadno, neboť zkratka těchto slov je podle počátečních písmen „LSD“. Stačí, když o tyto kvality poprosíme a pak se zeptáme, zda jsou jím nalezené problematické záznamy v našem podvědomí již naplněny. Pohyb svalů reagujících na otázku pokládanou Vyššímu Já se nazývá ideomotorická reakce a ke zviditelnění odpovědí slouží kyvadlo jakož to nástroj.
V praxi praktikování metody začíná napojením na Vyšší Já několika úvodními formulacemi. Je třeba mít jistotu, že nás nic neblokuje, že budeme dostávat správné odpovědi a že jsme skutečně v kontaktu se svým Vyšším Já. Odpovědi dostáváme reakcí kyvadla, které nám předem smluveným pohybem dá najevo, zda odpověď zní ano či ne. Poté se začíná na tabulce jedna, kde je seznam všech následujících 31 tabulek s možnými programy duše, archetypy atd. Na tabulkách pracujeme v pořadí tak, jak nám jsou ukazovány pomocí kyvadla. Při práci je dobré mít kolem sebe klid a nebýt ničím rušeni (televize, počítač atd.) Čistit dané bloky, které jsou identifikovány pomocí kyvadla, můžeme celý večer, ale někdy stačí i půl hodiny, kdy si projdeme to nejnutnější. „Většina lidí SRT používá především pro pomoc sobě samým, a tak je to v pořádku. Pro práci s druhým je třeba mít nejen povolení od Vyššího Já, ale také je nutné získat i oficiální certifikát konzultanta SRT.
Ti, co s metodu pracují již nějaký čas, se shodují na tom, že její efekt je značný. Po čase zjišťují, že jsou více v klidu, mají od problematických situací větší odstup a především u nich dochází ke zlepšení mezilidských vztahů. Na daný problematický vztah je přitom možné zaměřit se konkrétně. Tím, že ho postupně vyčistíme a naplníme láskou, světlem a dobrem, otevře se prostor pro spolupráci a pozitivní výměnu. „Čištění však není dokončeno prakticky nikdy, protože pod vlivem nejrůznějších energií jsme 24 hodin denně, ale i přesto se dá udělat hodně,“ vysvětluje Míla Bauer a dodává, že v žádném případě nejde o manipulaci s druhými. Je to čištění, které v první řadě očisťuje a pomáhá tomu, kdo metodu praktikuje. To je také hlavní cíl SRT.
Touto metodou lze nalézt i záznamy z minulých životů a dokonce také zjistit podrobnější informace o minulých problematických dějích, jež nám způsobují problémy v tomto životě. Práce však má svá specifika, která je bezpodmínečně nutné dodržet. „Nejdůležitější je vědomá snaha řešit vlastní potíže. A na různé pochybnosti o jejím efektu odpovídám, že nejhorší ze všeho je nedělat vůbec nic, ani se o nic nepokusit, a přitom si stále naříkat,“ dodává ještě učitel SRT. „Každý je však obdařený svobodnou vůlí, a tak se může rozhodnout, zda si zvolí život ve stresu a často následně i v nemoci, anebo se svými potížemi začne pracovat a pokusí se o vlastní rozvoj. Metoda SRT neuvádí nikoho do jiného stavu vědomí či hypnózy, ale nabízí jednoduché, bezbolestné a účinné řešení. Je to však především o přijmutí zodpovědnosti za svůj vlastní život. Odměna může být sladká...“

Co všechno je možné metodou řešit?
„Určitě problémy ve vztazích mezi partnery, v rodině či vztahy na pracovišti. Pokud cítíme, že si z jakékoliv situace v sobě odnášíme šrám, je dobré vzít doma do ruky kyvadlo, tabulky a vše zpracovat. Tabulky přesně ukážou, jakého tématu v nás se situace týkala a proč nás tak zranila,“ dozvěděli jsme se na kurzu. Pojmy, které se v tabulce ukážou, je však přesto dobré brát s nadhledem a nijak na nich neulpívat. „Chce to odstup a určitě není dobré přemýšlet dva dny o tom, proč nám bylo ukázáno například na blok na pozitivním vyjádření útěchy či naslouchání. Podnětné to určitě je, ale Vyšší Já hovoří svým vlastním jazykem a přesně ví, co je třeba čistit a zpracovat a pro nás je dobře se s ničím neztotožňovat, jenom jít podle pravidel postupu SRT poctivě dál,“ vysvětlil nám také Míla Bauer. Většinou je navíc pročištěno pouze to, co v danou chvíli pročistit lze, proto je nutné SRT aplikovat v pravidelných periodách.
Autor metody, americký kněz Robert Detzler dokonce tvrdí, že díky práci s SRT mohou být i jako vedlejší produkt pozitivně ovlivněny čili zmírněny některé přírodní děje, jež na Zemi právě probíhají jako například hurikány, zemětřesení atd. Zcela však tyto jevy odstraněny být nemohou a to žádným způsobem, neboť Země je živý organismus, který má svou vlastní řeč stejně jako naše tělo. A to nám také nikdy neřekne: „No, nyní jsi udělal hloupost, toto jsi neměl,“ ale jeho řeč je v tom, že nás po nějakém čase například začne bolet např.žlučník. Podobně reaguje na chování lidstva jako celku naše krásná modrá planeta. Když dojde k nějaké živelné pohromě, měli bychom zkoumat, co jsme udělali špatně. V dnešní době to je ale opravdu těžké, protože přehmatů, jichž se lidstvo dopouští, je opravdu hodně.
Pomocí SRT lze však také úspěšně odstranit bloky, které nám brání třeba ve finanční prosperitě. Podle daného postupu se nad základní tabulkou číslo jedna zeptáme, jak je třeba postupovat a na které další tabulce najdeme to, co je třeba pročistit a naplnit „LSD“. Ani to ale není všechno. Jedna z tabulek nabízí seznam barev, jiná soupis vitamínů, minerálů atd. Stále stejným způsobem lze zjistit, jaké látky právě našemu tělu chybí, nebo jaká vibrace které barvy je nám v tomto okamžiku zapotřebí k tomu, aby naše tělo fungovalo tak, jak má. Také je možné očistit domy od negativních energií a škodlivých zón atd. Poté je třeba daným postupem práci opět ukončit a samozřejmě poděkovat.

Stát se jiným člověkem
„Práce s SRT lidi velmi změní a vidím to i na sobě. Manželka Iva pro to dokonce má svůj vlastní výraz, protože o mně mluví jako o „Míla před kurzem SRT a Míla po kurzu SRT,“ usmívá se pan Bauer. Dodává ale, ten kdo to skutečně myslí vážně třeba i sám se sebou, je nutností mít oba dva kurzy - SRT prvního i druhého stupně. Zrovna tak pokud by jsme chtěli zastávat vysokoškolskou funkci tak se základním vzděláním to bohužel nejde.
„Mými kurzy už prošlo určitě víc než sto lidí a musím říct, že zájmem o různé alternativní metody, jež nám mohou pomoci, je naše země skutečně specifická. Čechy hrají roli jakéhosi předvoje a připadá mi opravdu krásné žít právě tady. Vím, že v USA, kde metoda vznikla, je úspěch, když na kurz přijde pět lidí,“ dozvídáme se ještě.
Metoda sama o sobě je stále rozvíjející se proces. Na počátku totiž bylo jen osm slov. Vše začalo v roce 1986, kdy Robert Detzler, Dr. Clark Cameron a Sharon Cameron studovali systém, který nazvali Response Therapy. Své podvědomé mysli přitom kladli otázky ohledně bloků, které člověku brání v prožití šťastného a naplněného života. Dr. Cameron převzal výzkum kolegů, kteří v hypnoterapii používali sedm programů, jež jsou součástí nynějších třinácti programů SRT. Dr. Cameron doplnil ještě jeden program a R. Detzler dalších pět. Tak dokončil systém třinácti programů a vypracoval vějířovité tabulky pro usnadnění práce. V budoucnu se však patrně objeví ještě další doplnění. Prvním certifikovaným učitelem se u nás stal ing. Pavel ,,Kutička.“- který už ale tuto techniku nevyučuje.
Všem zájemcům o terapii, její autor Robert Detzler vzkazuje: „Jde o velmi silný proces vyhledávání a odstraňování škodlivých programů z tohoto, z minulých i paralelních životů, paralelního univerza i budoucích životů. Práce má u většiny lidí obvykle značný efekt a díky ní už došlo k mnoha emocionálním a duchovním uzdravením. Přesto se u někoho zdá, že mu SRT oproti jiným lidem až tak moc nepomohlo. Když se ptám, proč tomu tak je, dostávám odpověď, že onen člověk má velmi hluboký vědomý návyk, který je nutno nejprve změnit, aby se pozitivní účinky očisty mohly vůbec projevit. Ani ten nejlepší terapeut totiž nemůže změnit lidskou vědomou mysl a zaběhlé návyky. Negativní či pozitivní myšlení a jednání je zodpovědností každého člověka zvlášť,“ vysvětluje ještě R. Detzler.
Už proto je možná nejlepší, když metodu na sobě člověk toužící po změně ve svém životě praktikuje sám. Pokud pracuje pouze prostřednictvím terapeuta, je to podobné, jako když jde k holiči a o mnoho aspektů této práce je pouze pasivním přístupem ochuzen. Míra zodpovědnosti za další chování je pak samozřejmě nižší.
„Po skončení kurzu vždycky říkám, aby mi lidé v případě, že nezpozorují žádné změny, zavolali a já se pokusím zjistit, proč tomu tak je a co se u nich děje. Musím ale konstatovat, že takový telefonát je opravdu výjimečný. A protože si zároveň ani nikdo nestěžoval, výsledky, jak doufám, přicházejí. A to mě opravdu těší,“ uzavírá Míla Bauer.

Věra Keilová

Kurzy SRT:http://www.cestanadeje.cz/kurz-vstup.html

 
     
     
  Cesta naděje - facebook

 
     
   
 
 
     
   
 
 
     
   
 
 
     
   
 
 
     
   
 
 
     
   
 
 
     
Copyright © 2016 Cesta naděje - Pomáháme Vám měnit životy - MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION (AS)
 

Nabídka kurzů a seminářů

 

Metody s nimiž pracujeme

 

Články

 

Kontakty

O nás

Fotogalerie

Webináře

Úvodní stránka

 
         
linka seda